E-syndyk.pl Logowanie / Rejestracja

STWORZONY DLA DORADCÓW

e-Syndyk pomaga w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych poprzez prowadzenie dedykowanego kalendarza, generator pism i zbiór przepisów, a także pozwala kontaktować się z upadłymi i wierzycielami oraz udostępniać im różne informacje i materiały.

GENEROWANIE WNIOSKÓW, ZAWIADOMIEŃ, SPRAWOZDAŃ, LIST WIERZYTELNOŚCI

Skorzystaj z prostego generatora pism niezbędnych w prowadzeniu spraw dostępnych adekwatnie do wyboru postępowania.
Do systemu wpisana jest aktualizowana na bieżąco lista sądów, komorników, banków i wierzycieli masowych.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW

Zapewnij uczestnikom postępowania dostęp do akt (np. listy wierzytelności) w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami. Profil wierzyciela umożliwia sprawdzanie stanu postępowania i przeglądania akt, które chcesz mu udostępnić. W tym celu zapewniamy zabezpieczoną przestrzeń dyskową!

NIEOGRANIOCZONA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW

Zarządzaj działaniami całej kancelarii delegując zadania pracownikom za pomocą e-Syndyk.
e-Syndyk pomaga w lepszej organizacji, a także w komunikacji ze współpracownikami.

KALENDARZ CZYNNOŚCI

Kalendarz dedykowany postępowaniu oraz ogólny wiążący wszystkie wydarzenia ze wszystkich postępowań. Ułatwienie w planowaniu odległych terminów tak, aby ze sobą nie kolidowały.

A TAKŻE...

e-Syndyk w wygodny sposób umożliwia kontakt z innymi Doradcami, oferuje opcję dodawania ogłoszeń, to zbiór informacji o ciekawych szkoleniach i konferencjach branżowych. Działa w każdym miejscu na Ziemi, dlatego umożliwia pracę zdalną w domu lub w terenie. Dostęp do e-Syndyk, to dedykowana osobista przestrzeń dyskowa dla każdego użytkownika!

DZIAŁASZ W POJEDYNKE I BRAKUJE CI PRACOWNIÓW?

Dzięki e-Syndyk zlecisz outsourcing najbardziej czasochłonnych czynności takich jak sporządzenie sprawozdań z czynności, listy wierzytelności lub planów podziału. System umożliwia prowadzenie większej liczby postępowań przy mniejszym nakładzie pracy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - WYŚLIJ WIADOMOŚĆ:

Wyślij wiadomość